Đăng nhập!

Login Form

Nếu Quý vị là cán bộ công chức, viên chức thuộc Bộ Tư pháp mà chưa có tài khoản đăng nhập hệ thống hoặc quên mật khẩu. Hãy liên hệ với Cục Công nghệ Thông tin - Bộ Tư pháp.

Xem hướng dẫn ở đây.


Lưu ý: Với hệ thống cũ: Chỉ dùng để tham khảo, đối chiếu lại phần dữ liệu Thư điện tử. Không dùng để gửi nhận thư được. Bạn phải vào địa chỉ https://mail.moj.gov.vn để sử dụng chính thức.

Liên hệ

Phòng Quản lý cơ sở hạ tầng

Điện thoại: 04 - 62739717

Email: support@moj.gov.vn


Hệ thống thư điện tử Bộ Tư pháp

Trao đổi công việc một cách dễ dàng

Gửi và nhận thư nhanh chóng.

Hỗ trợ kỹ thuật ngay lập tức

Hỗ trợ qua điện thoại, email và chat.

Sử dụng một tài khoản đăng nhập duy nhất

Bạn có thể dùng tài khoản duy nhất này để đăng nhập vào các tiện ích khác trên Cổng thông tin điện tử.

 

 

 

Bản quyền Cục Công nghệ Thông tin - Bộ Tư pháp.

Dựa trên SquirrelMail phiên bản 1.4.5